The Cardinal, Bajeskwartier Amsterdam

Oktober 2023: zo kwam er toch opeens in de zomer van 2023 de vraag of ik voor opdrachtgever BKO hun gebouw C (The Cardinal) verder wilde helpen naar een positieve businesscase…

Gebouw C heeft een lange historie: het gebouw maakt deel uit van het Design Cluster waarin grotendeels bestaande gebouwen (zoals Hoofdgebouw, Groene Toren en gebedsruimte/kerk).
In het Masterplan uit 2016 is gebouw C door OMA helemaal in hout opgebouwd gedacht.
Anno 2023, blijkt dat een lastige opgave. Gebouwen kun je niet helemaal in 100% hout bouwen met alle geluid-, brand- en trillingseisen van tegenwoordig. En zeker niet met het huidige Masterplan ontwerp met grote overspanningen. Bovendien is een gebouw met constructief hout helaas tegenwoordig nog steeds veel duurder dan traditioneel gebouwd. Dat maakt de businesscase lastig. Het ontwerp heeft dus een tijd in de la gelegen…
Voor BKO ben ik vanaf afgelopen zomer druk het proces verder te begeleiden om het Voorlopig Ontwerp (VO) in een hybride constructie alsnog wél haalbaar te krijgen. Dit moet blijken in het voorjaar van 2024, zodat we daarna alsnog een DO kunnen opstarten.

 

Eindelijk van start bij Insula Dei in Arnhem!

Oktober 2023: het is eindelijk zover! De contracten zijn getekend, daarmee kan de bouw van start gaan. Het vroeg van alle betrokkenen een lange adem, maar met een vertraging van precies 2 jaar kan de schop dan toch in de grond.

Was eerst de omgevingsvergunning het struikelblok vanwege alle eisen m.b.t vleermuizen, marters, cultuurhistorie, mogelijke explosieven uit WO 2 en de nabijheid bij Natura 2000 (Hoge Veluwe), daarna werd de kapvergunning met herplantverplichting en compensatielocaties het lastig te tackelen onderwerp met zowel de Provincie als de Gemeente. En tot slot stonden de bouwkosten de afgelopen 2 jaar ook niet stil waardoor de financiering nog een issue werd.

Maar vandaag (3 oktober) kon de vlag uit, we kunnen van start en vertrouwen op een soepele bouwperiode waarmee we 36 (zorg)appartementen kunnen toevoegen aan de Arnhemse woningvoorraad.

   

 

Update Bajeskwartier Amsterdam

September 2023: het afgelopen halfjaar wisselde mijn inzet voor Bajeskwartier qua intensiteit. Eind 2022 werden wij in Nederland onaangenaam verrast door de stagnerende verkoop van woningen veroorzaakt door de onzekerheid vanwege de oorlog in Oekraïne, stijgende energieprijzen en bouwrente. Dit betekende dat begin 2023 zelfs de bouw (!) van kavel E werd stilgelegd. Vlak daarna werd ook het ontwerpproces van kavel KLM gestopt, terwijl we vlak daarvoor als OT juist het DO succesvol hadden afgerond incl. een optimalisatieronde.

Behalve wat begeleiding van engineering en uitvoering van de ESCO-ruimte in de Groene Toren verzorgde ik nog wel wat PR-activiteiten voor het Bajeskwartier op locatie. Zo mocht ik onlangs een groep van 35 TU-studenten uit Delft rondleiden inclusief een workshop ontwerpmanagement. Leuk om te doen; wel in het Engels natuurlijk, want dat is de voertaal van de tegenwoordige student…

      

 

Groene Toren, ESCO Bajeskwartier Amsterdam

Mei 2023: vóórdat de eerste woontorens op het Bajeskwartier in het najaar van 2024 opgeleverd worden, zal de ESCO-ruimte gereed moeten zijn, zeg maar de energievoorziening voor warmte en koude van alle woningen in het Bajeskwartier. Deze installatieruimte voor het Bajeskwartier is gesitueerd op de begane grond van de bestaande Groene Toren en moet medio 2024 in bedrijf gaan om tijdig warmte en koude te kunnen leveren.

Aangezien de installatie en het aansluiten van al die pijpen, warmtepompen en andere WKO-installaties wel zo’n 9 maanden duurt, moet uiterlijk op 1 augustus 2023 de overdracht van de casco ruimte aan firma Eteck worden overgedragen die de ESCO voor het Bajeskwartier verzorgt. En dat gaat ons lukken!

    

 

Opleverborrel Zalmhaven torens Rotterdam

April 2022: gisteren was het dan zover: de oplevering van de highrise van de Zalmhaven torens werd gevierd. Op spectaculaire hoogte van bijna 200 m’ waren wij allemaal blij én trots op het resultaat. Dit is waar het (exclusieve) restaurant over 2 verdiepingen zal worden ingericht. De “midrise” (70 m’) is inmiddels bewoond, de highrise volgt binnenkort..

Mooi ook om te weten dat de architecten DAM & partners en KAAN Architecten, de vele adviseurs en bouwer BAM tot het einde toe als team hebben geopereerd.
Dat maak je wel eens anders mee…

Diepe buiging en respect voor dit (letterlijke) hoogstandje!

 

Bezoek aan Het Depot van Boijmans van Beuningen Rotterdam met de SAB

Maart 2022: eindelijk mag er weer publiek op de vloer… vanmiddag krijgen wij een inkijkje achter de schermen in Het Depot. Onder begeleiding van MVRDV (architect), Imd (constructeur) en MTD (landschapsarchitect) bezoeken we met de SAB leden het depot gebouw met de steeds verschillende verdiepingen, eindigend op de bovenste en breedste vloer met een prachtig daklandschap erop ontworpen met heuse (berken)bomen.
Maar even indrukwekkend zijn de verhalen van de architect en adviseurs die ons meenemen naar de uitdagingen zowel constructief (gewicht en vorm) als qua maakbaarheid met die rondom spiegelende schaalelementen. Klasse en respect hiervoor!

En dan te denken dat de meeste musea > 90% van hun kunst opgeslagen hebben in donkere depots en kelders. Niet alleen de verschijningsvorm van het gebouw is dus bijzonder maar vooral ook het uitgedachte concept om als museum aan het publiek te kunnen tonen wat je allemaal (verstopt) in huis hebt. Dit zal ongetwijfeld een nieuw licht gaan werpen op het tentoonstellen in het algemeen. Er zullen vast meer musea volgen.

   


Start kavel KLM op het Bajeskwartier Amsterdam

Oktober 2021: het is eindelijk zover, we mogen van start met het bijzondere woonkavel KLM met in totaal 122 appartementen (eigenlijk is het 1 gebouw bestaande uit 3 torens  tegen elkaar aan geschoven). Ook hier is de ambitie hoog: 1 van de torens ligt bovenop de Parkeergarage en fungeert in de plint als publieke entree ervan. In de andere 2 torens liggen op maaiveld een serie duplex woningen plus commerciële ruimtes en pas vanaf de 2e verdieping starten de verschillende appartementen variërend van klein tot groot tot heel groot, met rondom uitzicht vanaf grote taps toelopende balkons in een gestapeld grid of voorzien van grote daktuinen.

De gedachte is dat we het DO in 26 weken doorlopen voorafgegaan van een fase waarin we de klokken gelijk zetten van ambitie, PvE en budget. Medio 2022 zal de omgevingsvergunning worden aangevraagd is het plan.
Als ontwerpmanager voor dit kavel mag ik dus weer aan de bak met het ontwerpteam. We zijn er klaar voor!


Bezoek uitvoering Zalmhaven torens in Rotterdam

Juli 2021: binnen één maand mocht ik 2 bezoeken brengen aan het project in uitvoering “Zalmhaven Rotterdam”. Het project is te groot (en te hoog) voor 1 bezoek….
Nadat ik in de periode 2017-2018 al aan dit mooie hoogbouwproject heb mogen adviseren in de DO-fase voor BAM Advies & Engineering, is de highrise (van architect Dam & partners) inmiddels bijna op haar hoogste punt van 220 m’ aanbeland terwijl de mid-rise de 70 m’ aantikt (van KAAN Architecten) en binnenkort wordt opgeleverd aan de bewoners.

Wat vooral opvalt is de elegantie van de highrise en de dunne belijning van de midrise. De dieptewerking, inspringende balkons en materiaalgebruik zorgen daarvoor. Mooi om te zien hoe alle details op papier mooi doorontwikkeld zijn en goed uitpakken in de uitvoering.

De uitvoering met een hijsloods voor de hoogbouw is bijzonder en on-Nederlands: de uitvoering kon het gehele project in gecontroleerde binnencondities plaatsvinden, er was dus geen hinder van weer- en wind. Per dag werden alle benodigde materialen en onderdelen in volgorde naar boven gehesen en verwerkt. Daardoor kon de hijsloods elke week een verdieping opgeduwd worden. Bijkomend winstpunt: er kon hierdoor ook veilig gewerkt worden, want er was geen valgevaar voor mens en materieel, een groot voordeel in de binnenstad van Rotterdam.

       


Start uitvoering Parkeergarage en WABO-indiening Bajeskwartier Amsterdam

Juli 2021: Er zijn 2 belangrijke mijlpalen behaald voor het Bajeskwartier: er kon gestart worden met de uitvoering van de Parkeergarage en bovendien zijn de 2 bovenliggende woonkavels voor WABO ingediend.

Parkeergarage:
De omgevingsvergunning voor de Parkeergarage is onherroepelijk geworden, dus kon eindelijk gestart worden met de bouw uitvoering door BAM. Dit momentum is van belang omdat de uitvoering van de Parkeergarage de feitelijke start is van de bouwactiviteiten op het Bajes eiland. En omdat alle bouwprojecten als een soort van treintje achter elkaar staan gepland, is dit startsein dus ook belangrijk voor de doorloop van de andere kavels.

WABO-woonkavels D, E, G & H
Precies binnen de geplande tijd is op 30 juni de aanvraag omgevingsvergunning (WABO) voor de kavels D, E, G&H bij de gemeente Amsterdam ingediend. Ook dit is een mijlpaal omdat hiermee de DO fase 100% gereed is bereikt en bouwer BAM nog vóór de zomer kan starten met de calculatie hiervan. De 4 ontwerpteams van de verschillende kavels hebben het afgelopen jaar hard gewerkt om deze datum te halen en het is ons gelukt!

Vooruitblik:
In september start ook voor woonkavel KLM de DO-fase. Bajes Kwartier Ontwikkeling vroeg mij om ook voor dit kavel het ontwerpmanagement op te pakken. Zoals bij alle kavels staat ook hier druk op het proces: doel is om vóór 1 januari 2022 de WABO-aanvraag te kunnen doen.
Het blijft dus spannend, maar het is voor mij nog steeds een mooie uitdaging om voor dit mega-project te mogen adviseren!

   

      

 

Afsluiten projecten voor Wageningen University & Research

December 2020: Na 4 mooie jaren eindigt een periode waarbij ik namens WUR Facilitair Bedrijf de rol van procesmanager heb kunnen invullen voor maar liefst 10 heel verschillende projecten: van nieuwbouw van een kantoor-laboratoriumgebouw (tot nivo BSL-3) in Lelystad, verplaatsing van laboratoria (tussen verschillende gebouwen) tot de transformatie van verschillende kantooromgevingen naar het Nieuwe Werken op de WUR Campus in Wageningen zelf.

Het waren interessante projecten met elke keer weer bevlogen medewerkers en specialisten. En natuurlijk de inkijk in een universitaire omgeving met al haar dynamiek en besluitvorming! Dank aan het Facilitair Bedrijf, afdeling Vastgoed & Huisvesting voor het in mij gestelde vertrouwen om namens hen sturing aan deze projecten te mogen geven.

 

Nieuwbouw appartementencomplex voor St. Beheer Insula Dei te Arnhem

December 2020: Dit voorjaar is Klunder Advies door het bestuur van Stichting Beheer Insula Dei gevraagd om een ontwerpteam samen te stellen voor een nieuwbouwproject op eigen terrein en dit proces voor hen aan te sturen.
De architect en adviseurs zijn: GAJ VBW voor de architectuur, IMd voor de draagconstructies en geotechniek, K & R Consultants voor technische installaties en duurzaamheid, DGMR voor bouwfysica en brandveiligheid. Metron tot slot rekent de bouwkosten door tijdens de verschillende projectfases.

In juni 2020 is het startsein gegeven aan het ontwerpteam om de nieuwbouw te ontwerpen van 36 appartementen met een half ondergrondse stallingsgarage achteraan op het terrein van Insula Dei te Arnhem.
In sneltreinvaart is de gehele ontwerpfase doorlopen voor de nieuwe huisvesting, achter een aantal reeds bestaande gebouwen op het glooiende park van Insula Dei.
Het ontwerp voorziet in 3-kamer appartementen van verschillende grootte, die alle ontsluiten op een lang en transparant atrium dat tegelijk als sociale ontmoetingsplek dient.
Bijzonder is de energie opwekking dat door een eisbuffer wordt gerealiseerd. Dit is een tamelijk nieuwe vorm van duurzame energie opwekking omdat WKO en LW-warmtepompen lastig zijn op deze locatie.

Omdat de bewoners van het park pas onlangs geïnformeerd zijn over de ophanden zijnde bouwactiviteiten is het afgelopen jaar in alle rust gewerkt aan het VO en DO met het team. Doel was om nog in 2020 een DO op te stellen en na goedkeuring hiervan ook gelijk de omgevingsaanvraag in te dienen. Dit doel is gehaald: we hebben vlak vóór Kerst de WABO-aanvraag kunnen doen. Hierdoor kan er in 2021 al worden aanbesteed en kan ook de realisatie van start gaan. We zijn er trots op!

Volgende fase voor Bajeskwartier Amsterdam

Oktober 2020: Voor de buitenwereld is het even stil geweest op het Bajeskwartier Amsterdam…. maar achter de schermen is er veel gebeurd. Even een korte update:

Nu precies 2 jaar geleden werd het startsein gegeven voor het Structuurontwerp (SO) voor de verschillende bouwkavels. Inmiddels zijn zowel het SO en het VO afgerond en wordt uitgekeken naar de volgende belangrijke fase: het Definitief Ontwerp.
Waarom belangrijk: de beoogde bouwer zal na prijsvorming en goedkeuring de verschillende DO’s van de gebouwen overnemen en verder brengen in een Engineer & Build proces. Aangezien het in totaal gaat om 135.000 m2 bvo, bestaande uit ca. 1.350 appartementen, een ondergrondse parkeergarage, diverse cultuur-, horeca en andere commerciële functies, kunnen we spreken over een heus dorp op een bijzondere locatie van een ommuurd terrein met gracht erom heen.

Momenteel zijn 5 van de 6 oude Bajestorens geheel gesloopt, één toren blijft over als blijvende herinnering aan wat vroeger was en krijgt een speciale invulling als Groene Toren. De onderdoorgang t.p.v. de sporen van NS en metro is inmiddels gerealiseerd waardoor het gebied binnenkort ook via de Spaklerweg is ontsloten. Deze toegang zal een hoofdader door de locatie gaan vormen. Nu alleen de invulling van het Bajes terrein nog: een mega klus die minstens 5 jaar uitvoeringstijd zal vergen.

Mijn rol is nog steeds die van ontwerpmanager voor opdrachtgever Bajes Kwartier Ontwikkeling (BKO) van de kavels D, E en G op het Central Cluster (architecten resp. Arons&Gelauff, OMA en Barcode) en de Parkeergarage (architect: MH1).
Daarnaast houd ik me met procesmatige taken bezig die kavel overstijgend zijn zoals de overall-planning, voorbereidende bouwlogistiek, gevelonderzoeken, etc.

Kortom, een prachtig en indrukwekkend project waar ik nu al 2 jaar lang met veel plezier aan werk en waar ik mijn toegevoegde waarde goed kan inzetten!

 

Opening Forum Groningen

November 2019: Gisteren de preview van Forum Groningen bijgewoond. Wat een prachtig gebouw is dit geworden: een verticale stad in een moderne kathedraal gehuisvest!

De problemen onderweg waren niet gering: van het overtuigen van de diverse belangengroepen in de stad tot het bedenken van bouwtechnische oplossingen die de vorm van het gebouw overeind kon houden. En dit zonder teveel (zichtbare) hulpconstructies. En toen kwamen de aardbevingen in de Provincie Groningen er ook nog overheen…. Een kwestie van lange adem dus.
Door de aardbevingsproblematiek heeft de bouw letterlijk meer dan 1 jaar stilgelegen om het mechanisme te begrijpen en er een oplossing voor te bedenken die ook uitvoerbaar zou zijn.
Het gebouw dat er nu staat is een platform voor allerlei culturele gebruikers die op verschillende verdiepingen zijn ondergebracht op steeds weer andere pleinen qua uitstraling: van intieme geborgen plekjes tot fantastische vergezichten over de stad.

Ik ben trots dat ik er, samen met het architectenbureau NL Architects, een bijdrage aan heb kunnen leveren. In proces en in engineering.
Mooi dat alle inspanningen van de afgelopen 15 jaar tot dit resultaat hebben geleid. Groningen krijgt eindelijk haar Nieuwe Markt weer terug!

 

 

Symposium circulariteit SAB in de Werkspoorkathedraal Utrecht

November 2019: het 2e symposium circulariteit van de SAB werd dit keer gehouden in de Werkspoorkathedraal te Utrecht. Een gebouw van de voormalige Koninklijke Nederlandsche Fabriek van Werktuigen en Spoorwegmaterieel. Jarenlang werd hier gewerkt aan treinen, trams en spoorwagons. Tot de Apparatenhal, zoals het werd genoemd, in de 70-er jaren vrijviel en een kleine 50 jaar leeg stond.

En wat een verschil met vandaag: de afgelopen 5 jaar is het hele gebouw getransformeerd tot een imposante evenementenhal met aanpalende ruimtes voor innovatieve ondernemers.

Met recht een kathedraal: wat een gaaf gebouw en wat een stoere omgeving die hier gerevitaliseerd wordt! Een bierhal, een haventje met uitgaansgebied en ook andere gebouwen die omgevormd worden, zullen het gebied veranderen in een “place to be”.

 

Verhuiscarrousel Wageningen University & Research ten einde

Juni 2019: Na 2 jaar intensieve voorbereiding en uitvoering zijn de 7 deelprojecten op de Wageningen Campus succesvol opgeleverd en afgerond. Afgelopen week werd ook het laatste deelproject Wageningen Economical Research in gebouw Atlas in gebruik genomen.

De carrousel kenmerkte zich door een opeenvolging van specifieke lab-inrichtingen en bijzondere kantooroplossingen tot Onderwijsvoorzieningen voor hoogwaardige practica ruimtes. Extra uitdaging werd gevormd door de tijdsdruk vanwege de studiejaar kalender en het feit dat de gebouwen zoveel mogelijk in gebruik bleven.

Deze prestatie kon alleen slagen dankzij een positieve mindset van alle betrokkenen en veel flexibiliteit van de verschillende gebruikers.
Ik ben er trots op deze complexe puzzel te hebben mogen aansturen voor het Facilitair Bedrijf van Wageningen University & Research.

 

Ontwerpmanagement Bajes Kwartier Amsterdam

November 2018: De prestigieuze uitvraag van het Rijks Vastgoed Bedrijf om de voormalige Bijlmer bajes in Amsterdam te transformeren naar een hoogwaardige woonomgeving met een gedeeltelijk behoud van de oude bestaande gevangenis is gewonnen door een consortium met AM Wonen als trekker op basis van een masterplan van architect OMA. Het is een grootschalige opgave met ca. 135.000 m2 voor wonen en diverse andere functies zoals cultuur, horeca, etc. De naam van het project is “Bajes Kwartier”.

Nu, eind 2018, is gestart met de daadwerkelijke ontwerpinvulling in de 4 verschillende clusters van het project, elk bestaande uit 3 of 4 bouwblokken.
BAM is één van de betrokken partijen voor zowel het bouwen als de advisering. BAM Advies & Engineering heeft mij gevraagd om 1 van de ontwerpmanagers te zijn in dit project. We zijn de afgelopen weken gestart met de eerste workshops met als doel te komen tot een Structuurontwerp (SO) in januari 2019.

  

 

Oplevering Onderwijsvoorzieningen in gebouw Atlas

Oktober 2018: In de afgelopen zomer is hard gewerkt in gebouw Atlas aan de ombouw van de achtergebleven lab-gebieden van ESG tot moderne Onderwijsvoorzieningen. Tegelijkertijd konden de gebruikers (waaronder de RvB van de universiteit) de andere verdiepingen van het gebouw gewoon blijven gebruiken.

Het project is in 2 fases verdeeld. Hierdoor kon al eind augustus de Zuidzijde vrijgegeven worden, vlak voor de start van het nieuwe studiejaar. De maand erna is de rest van de gehele tweede verdieping omgebouwd.
Het resultaat: 4 practicumruimtes variërend van 32 tot 48 werkplekken, 1 PC-zaal voor 30 studenten en diverse ondersteunende ruimtes.

Dank gaat uit naar de 3 bouwpartijen: Plegt-Vos, Klein Poelhuis en Potteau en de begeleidende adviseurs PM2 en Sweegers & De Bruijn, die gezamenlijk met hun lean-planning de oplevering van afgelopen week mogelijk maakten.


Succesvolle start in gebouw Atlas voor WUR

Juli 2018: Op de Campus van Wageningen University & Research is in vliegende vaart gestart met het derde deelproject van de “verhuiscarrousel”: de herinrichting van de achtergebleven lab-gebieden voor Onderwijs.

De planning is strak: op 1 september zullen de studenten worden ontvangen in hun nieuwe practicum omgeving. Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan: 3 bouwers zijn in deze vakantieperiode aan de slag gegaan: Plegt-Vos, Klein Poelhuis en Potteau bouwen de 2everdieping geheel om naar “state of the art” practicum-omgeving op de Campus.
Dit gebeurt allemaal terwijl het gebouw openblijft en de gebruikers, waaronder RvB, op de andere verdiepingen gewoon hun werk kunnen blijven doen.

Als procesmanager mag ik voor WUR, Facilitair Bedrijf (FB) dit project aansturen binnen de kaders van tijd, geld en kwaliteit.


Oplevering deelprojecten ESG op Wageningen Campus

Juli 2018: Afgelopen maanden is hard gewerkt aan 2 deelprojecten voor de Kenniseenheid ESG op de Wageningen Campus. Gelijktijdig werd gewerkt aan de verplaatsing van de laboratoria naar de gebouwen Gaia, Lumen en Bedrijfsgebouw en aan de verandering van de kantooromgeving zodat alle medewerkers van ESG vanuit gebouw Atlas deze zomer konden verhuizen naar hun nieuwe werkomgeving bij hun andere collega’s.

In een superstrak schema werden alle ruimtes gestript en heringericht met nieuw lab-meubilair, installaties en de kantoren voorbereid op het Nieuwe Werken (minder eigen kamers en meer specifieke werkomgevingen zoals belcellen, skype-voorzieningen en concentratieplekken).

De uitvoerende partijen Plegt-Vos, Engie, ITN en Potteau hebben een huzarenstukje afgeleverd. Samen met de adviseurs PM2, Sweegers & De Bruijn, GAJVBW Architecten en Roelofs is het gelukt om dit proces binnen het halfjaar af te ronden.

Klunder Advies heeft opdrachtgever WUR, afdeling Facilitair Bedrijf, ondersteund met het procesmanagement van dit project.

 

Ontwerpmanager project Zalmhaven torens Rotterdam

Augustus 2017-April 2018: het project “Zalmhaven torens Rotterdam” kent een aanloop van vele jaren. Opdrachtgever is Zalmhaven cv, een ontwikkelcombinatie van Amvest en AM. BAM Grote Projecten is als bouwende partij aangetrokken om het prestigieuze project uit te voeren. In totaal bijna 500 woningen worden met dit project gerealiseerd in de binnenstad van Rotterdam met uitzicht op de Maas.

Het project bestaat uit een Plint van 4 lagen met grondgebonden stadswoningen en parkeergarage. Erboven verheffen zich 3 slanke torens. De 2 “midrise” torens van 70 m’ hoog zijn van de hand van architectenbureau KAAN en de “highrise” toren is ontworpen door architectenbureau Dam & partners. De highrise toren zal als eerste woongebouw in Nederland boven de 200 meter uitkomen!

Aanvankelijk is het project als D&B op de markt gezet; BAM Advies & Engineering heeft mij gevraagd als ontwerpmanager voor deze uitdagende klus. Na een periode van bijna 1 jaar van haalbaar maken en onderhandelen zal het project echter in een meer traditionele Engineer & Build uitvoering worden gerealiseerd vanaf de aankomende maanden……. zonder ontwerpmanager.
Hiermee komt helaas voor mij een eind aan een mooi project. Ik kijk terug op een heel mooi jaar waarin ik een steentje kon bijdragen aan de ontwikkeling van 3 heel grote woontorens in Nederland.


Bezoek aan het Groninger Forum in uitvoering

April 2018: Een fantastische rondgang gehad naar de top van het Groninger Forum. Indrukwekkend staaltje van techniek en logistiek. Aardbevingsbestendig van kelder tot glasgevel. Het is alweer even geleden dat ik als integraal Projectleider de engineering mocht aansturen voor het Groninger Forum. Vanaf het DO zijn dat 5 hele jaren geweest, inclusief de bouwstop n.a.v. de aardbevingsbestendigheid. De werkelijkheid is mooier dan het 3D-model!

En wat een respect voor de Portugese ploeg die de dikke platen natuursteen aanbrengt. Plaat voor plaat wordt met de hand vanaf de steiger gestapeld en dubbel verankerd. Succes Gemeente, BAM en alle betrokken adviseurs!


Herinrichting kantoren ESG op de Wageningen Campus in uitvoering

April 2018: Nu het deelproject laboratoria goed onderweg is en het eind van fase 1 in zicht komt, is nu ook het tweede deelproject voor ESG in uitvoering gegaan. Het betreft een herinrichting van de kantooromgeving in de gebouwen Gaia en Lumen.
Samen met architect Liesbeth Renne van GAJVBW en adviseur Jos Roelofs worden maar liefst 20 kantoorvleugels aangepakt bij toerbeurt. Doel is een andere werkomgeving te creëren waarin meer mensen in dezelfde vleugel op een prettige wijze kunnen werken, concentreren en overleggen.

Het uitvoeringsteam is dezelfde: bouwer Plegt-Vos en installateur Engie. We koersen op een finish van beide projecten ESG begin juli 2018.

 

Succesvolle aanbesteding laboratoria ESG Wageningen Campus

Februari 2018: Voor de verhuiscarrousel Atlas, Gaia, Lumen vond in januari de eerste aanbesteding plaats, voor het deelproject laboratoria van de kenniseenheid ESG. Een lastige opgave om een deel van de bestaande laboratoria te herinrichten voor medewerkers die momenteel in gebouw Atlas zijn gehuisvest. Lastig omdat het enerzijds om verouderde labs gaat die nu een upgrade krijgen, anderzijds omdat het ook een verdichting betekent: meer mensen op dezelfde oppervlakte. Slimme oplossingen zijn dus nodig om dit in goede banen te leiden.
Afgelopen vrijdag was de kick-off met bouwer Plegt-Vos, installateur Enige en lab-inrichter Potteau. Het ontwerp is van PM2 en Sweegers + De Bruijn.


Vrijwilliger bij Natuurmonumenten

Periode 2016-heden: Een vast onderdeel van mijn werkweek is het werken voor Natuurmonumenten. Ik begeleid er een aantal bijzondere herbestemmingsprojecten met het accent op duurzaamheid. Bijzonder omdat het een aantal forten betreft uit de Stelling van Amsterdam (UNESCO Werelderfgoed) zoals Fort bij Nigtevecht en Fort Abcoude.
Hoe zorgen we ervoor dat deze vaak verstilde objecten weer een tweede leven krijgen? Hoe zorgen we voor een passende functie met een comfortabel binnenklimaat? En liefst op een duurzame wijze met gebruik van wat het gebouw al van nature heeft (veel massa en een constante temperatuur)?

Wat me aanspreekt bij Natuurmonumenten is de energie en de motivatie waarmee de mensen met hun werk bezig zijn. Een heel andere wereld met oog voor andere waarden dan in mijn reguliere projecten. Dus ook voor mij een verrijking.

Tot slot ben ik periodiek op zaterdagen actief, samen met andere vrijwilligers als houtzager in het eiken hakhout op de Utrechtse Heuvelrug. Lekker buiten in een prachtige natuur en ook nog voor een goed doel! Wat wil je nog meer? Bijgaand wat foto’s uit die andere “werkomgeving”.


Opening Wageningen Bioveterinary Research / CVI Unilocatie Lelystad

Oktober 2017: Nadat in juli al de oplevering plaatsvond, was op 31 oktober eindelijk het heugelijke moment van de feestelijke opening.

Onder het toeziend oog van allerlei genodigden en instanties, waaronder ook het Ministerie van LNV, werd door Louise Fresco (voorzitter RvB) op de knop gedrukt.
Er werd in de speeches stilgestaan bij het feit dat WBVR een belangrijke partner is van het Ministerie als het gaat om onderzoek naar en bestrijding van allerlei dierziektes. Wat opviel was dat iedereen wel een zekere trots voelt vanwege wat er allemaal gebeurt op dit terrein in Lelystad.

Wat het project bijzonder maakt is al eerder gememoreerd in het Actueeltje van juli. De testperiode en validatie van met name BSL-3 nam veel echter meer tijd in beslag dan voorzien. Eigenlijk wel logisch dat bij dergelijke high containment-ruimtes niets aan het toeval overgelaten kan worden. Elke afwijking of andere foutmelding moet gesignaleerd worden waarna een procedure van acties volgt.

Op bijgaande YouTube link een blik achter de schermen….

 

Design & Build bedrijfsgebouw in Almere

Augustus 2017: Het bedrijf dat mij dit voorjaar heeft gevraagd voor consultancy diensten vervaardigt kunststof producten o.a. voor de medische industrie op basis van extrusie en spuitgiet. Gemeente Amsterdam wil het bedrijventerrein waar de huidige locatie is gelegen herbestemmen voor woningbouw. De bedrijven die er nu gevestigd zijn wordt verzocht naar elders te verhuizen.

Voor het bedrijf in kwestie betekent dit een keuze tussen nieuwbouw ofwel verhuizen naar een vergelijkbaar ander bedrijfspand. In beide gevallen betekent dit eerst het nadenken over haar primaire bedrijfsproces en hoe dit zo efficiënt mogelijk kan plaatsvinden waarbij de verschillende processen logisch worden gerangschikt. Pas dan is de footprint van het bedrijf helder waarna de keus tussen nieuwbouw of bestaande bouw gemaakt kan worden.

Mijn rol is het begeleiden van de directie bij de keuzes die gemaakt moeten worden om te komen tot een optimaal passend gebouw voor hun bedrijfsproces. Het eerste traject is nu afgerond: een functionele analyse op basis waarvan een beeldvertaling is gemaakt. De beeldvertaling dient zowel voor het zoeken van een geschikte locatie alsook als onderlegger voor prijsvorming bij een bouwbedrijf. Tegelijkertijd is de directie op basis van de gezamenlijk vastgestelde footprint op zoek naar een vergelijkbaar bestaand gebouw.

Binnenkort zal de directie haar afweging maken: besluiten voor een bestaand pand of het traject van nieuwbouw op basis van D&B. Onderstaand de beeldvertaling van het nieuwbouwproject op basis waarvan nu een prijs wordt gemaakt.

 

Klimaatproblematiek gebouw Zodiac op de Wageningen Campus

Juli 2017: In gebouw Zodiac op de Wageningen Campus is een onderdeel gehuisvest van de Kenniseenheid Animal Science Group (ASG). Al geruime tijd zijn er comfortklachten in het gebouw op het gebied van luchtventilatie, het ervaren van tocht, het ontbreken van koeling, etc.

Na een grondige analyse blijkt dat naast een reset naar de begininstellingen van de installaties er ook een installatietechnisch herontwerp nodig is dat beter past op de gebouwvorm en het intensievere gebruik van het gebouw. Bovendien zal er bevochtiging worden toegevoegd in de gebouwvleugel met laboratoria.

Als procesmanager ben ik gevraagd door het Facilitair Bedrijf (FB) om dit project aan te sturen binnen de kaders van tijd, geld en kwaliteit. De installatie adviseur is Deerns.
Inmiddels is het werk aanbesteed aan Croonwolter&dros en zijn de werkzaamheden gestart.

 

Oplevering Wageningen Bioveterinary Research / CVI Unilocatie Lelystad

Juli 2017: Op 4 juli is het nieuwe laboratoriumgebouw opgeleverd voor Wageningen Bioveterinary Research in Lelystad!

Wat het project bijzonder maakt is de combinatie van BSL-2 en -3 (Bio Safety Level), diverse hoogwaardige technische ruimtes en kantoren in één gebouw. Na een intensief bouwproces is dit het gemeenschappelijk resultaat van de inzet van alle betrokken partijen: Sweco (architect en constructeur), Valstar Simonis (installatie advies), Jorritsma Bouw (bouwkundig aannemer) en Croonwolter&dros (installateur). We zijn er trots op!

Klunder Advies heeft opdrachtgever WUR en gebruiker WBVR / CVI ondersteund met het procesmanagement van dit project. Nu nog de puntjes op de i zetten van nazorg, specifieke inrichting en inhuizen.

 

Procesmanagement verhuiscarrousel Atlas, Gaia & Lumen voor WUR

Mei 2017: Op de Campus van Wageningen University & Research wordt een tweetal bewegingen gecombineerd, namelijk de concentratie van voorzieningen voor de kenniseenheid Environmental Science Group (ESG) in de gebouwen Gaia & Lumen en een betere invulling van de hierdoor vrijvallende ruimtes in gebouw Atlas ten behoeve van uitbreiding van de onderwijsvoorzieningen.

Bij de relocatie van ESG gaat het om een verhuizing van kantoorwerkplekken maar ook van laboratorium faciliteiten met alle installatietechniek die daarvoor nodig is. De herinrichting van gebouw Atlas voor onderwijs zal parallel hieraan worden uitgevoerd. De projecten hebben invloed op elkaar en moeten vooral goed getimed worden zodat aan het begin van het studiejaar 2018-2019 de verhuisbewegingen zijn afgerond.

Als procesmanager mag ik voor het Facilitair Bedrijf (FB) de 3 deelprojecten aansturen binnen de kaders van tijd, geld en kwaliteit.

 

Nieuw Hoog Catharijne in Utrecht opent haar poorten!

April 2017: Eind april was het dan zover. Een groot deel van het nieuwe overdekte winkelcomplex van Hoog Catharijne opende haar poorten voor het publiek. Een enorm zware bouwtechnische maar ook logistieke klus om dit binnen de beschikbare tijd te klaren.

De locatie is ingewikkeld met vele verkeersstromen die er 24/7 onderlangs maar er ook dwars doorheen lopen. Immers, de onder het winkelcentrum lopende verkeersweg voor auto’s, bussen en fietsen is belangrijk voor de bereikbaarheid van het centrum van Utrecht terwijl de toegankelijkheid van het NS-station Utrecht Centraal via het voetgangersnivo erboven ook te allen tijde gewaarborgd moet blijven.
In april is één van de twee winkelstraten voor het wandelend publiek geopend, er wordt nog volop gewerkt aan de tweede. Dat geldt ook voor de inrichting van het bovenliggende hotel en de nieuwe, oude Catharijnesingel die weer in ere wordt hersteld en straks de mogelijkheid geeft voor publiek om onder het winkelcomplex door te varen.

Als verantwoordelijk adviseur bij ABT mocht ik het team dat de bouwtechnische engineering en informatieverwerking verzorgde in het complexe 3D-model aansturen en begeleiden. Daarbij vervulde ons team verschillende rollen: engineering en uitwerking voor opdrachtgever BAM Utiliteitsbouw bv maar ook de verwerking van huurderswensen voor finale opdrachtgever Klépierre.

 

Samenwerking met BouwNext Netwerk in Ede

Maart 2017: Onlangs ben ik een duurzame samenwerking aangegaan met het BouwNext Netwerk. Dit netwerk van 8 personen staat voor een onderlinge kruisbestuiving van bouwtechnische en constructieve kennis en informatiedeling.
Bovendien kan BouwNext in voorkomende gevallen als achtervang of ondersteuning fungeren wanneer mijn advieswerkzaamheden dat vragen of wanneer dit door onvoorziene omstandigheden nodig zou blijken. Specialiteit van BouwNext is integraal ontwerpmanagement ondersteund door uitgebreide kennis van BIM, duurzaamheid en energieconcepten. Maar ook bouwtechnische engineering en bouwkosten zijn er geborgd.

Door de samenwerking tussen Klunder Advies en BouwNext wordt de slagkracht van beide bedrijven vergroot. De interactie met het BouwNext Netwerk maakt de dienstverlening nog completer.

BouwNext Netwerk is gevestigd aan het Horaplantsoen 20, 6717 LT EDE en is bereikbaar onder het telefoonnummer: 0318-698 435

Website: www.bouwnext.nl

 

Bouw van Unilocatie Wageningen Bioveterinary Research te Lelystad

November 2016: In Lelystad wordt momenteel op de bestaande locatie van CVI/WBVR (Central Veterinary Institute / Wageningen Bioveterinary Research) gebouwd aan een nieuwe huisvesting met daarin gecombineerd kantoren-laboratoria.
Architect/constructeur is Sweco (voorheen Grontmij) en adviseur installaties is Valstar Simonis.

Het is een spannend uitvoeringstraject waarbij enerzijds alle wensen en eisen van de gebruikers moeten worden gerealiseerd en anderzijds de krappe uitvoeringsplanning de uitdaging vormt.
Opdrachtgever Wageningen University & Research heeft mij gevraagd of ik hun directievoeringsteam wil versterken tot aan de oplevering die voorzien is in juni 2017.
 

 

Opening Helix, Wageningen University & Research te Wageningen

November 2016: Eind 2016 is gebouw Helix op de Campus Wageningen UR feestelijk geopend.
Het ontwerp is van de combinatie VOF Wiegerinck Arup en het project is gebouwd door de aannemingscombinatie Friso/Lammerink.
Helix was het laatste grote nieuwbouwproject op de Campus onder regie van Wageningen UR en het sluitstuk van het SNP (Strategisch Nieuwbouw Plan) dat hiermee na 15 jaar tot een einde is gekomen.

Het gebouw, dat voorziet in het onderbrengen van een aantal leerstoelgroepen van AFSG (Agricultural Food Science Group), markeert ook het einde van het gebruik van de verouderde locaties op ‘De Dreyen’. Nu iedereen bij elkaar in een gebouw is samengebracht valt op hoe gemakkelijk de onderlinge contacten, kennisoverdracht en overlegmomenten tot stand komen. De gebruikers zijn vol lof over het gebouw met haar 3 grote atria waar de ontmoetingen op natuurlijke wijze plaatsvinden.

In mijn rol als procesmanager van Wageningen UR voor de SNP-projecten heb ik een intensief traject van 3 jaar achter de rug met de totstandkoming van Helix. Het kostte ons allen veel moeite om in een relatief krap gebouw alle lucht- en geluidseisen binnen de gevraagde specs tot stand te brengen. Uiteindelijk is dit met veel hulp van adviseurs en bouwers gelukt.

 

Leergang Ontwerpmanager, Bureau de Bont

November 2016: Bij de nieuwe samenwerkingsvormen in de bouw wordt steeds meer beroep gedaan op ontwerpmanagers om de integrale oplossingen te stimuleren die nodig zijn in contractvormen onder aansturing van UAV/gc, D&B of PPS. Deze ontwerpmanagers kunnen als linking-pin in het team de benodigde processen efficiënt beïnvloeden en hun meerwaarde ligt vooral in het bevorderen van de integraliteit van de (technische) oplossingen.

Bureau de Bont heeft als eerste instituut in Nederland een leergang ontwikkeld voor deze nieuwe rol voor de onafhankelijke ingenieursbureaus.
Mijn bijdrage als Stuurgroeplid van deze leergang bestond uit het inbrengen van mijn eigen ervaring als senior ontwerpmanager en het meedenken met de cursusleiders Martijn Scheijde en Kristen Wokke welke vaardigheden en competenties voor deze rol benodigd is.

Eind november 2016 mocht ik de certificaten uitreiken aan de eerste groep deelnemers die afzwaaiden na een intensief traject. In het voorjaar wordt de leergang na dit succes opnieuw aangeboden, de inschrijving hiervoor is inmiddels geopend