Waar staat het voor?
Het “managen van bouwprocessen” is een ruim begrip; iedereen verstaat daar waarschijnlijk wat anders onder en dit wekt regelmatig de verkeerde verwachtingen. Zowel bij de klant als bij het team.
Wat ik eronder versta: het regisseren van het proces. Dit geeft m.i. beter aan waar het werkelijk om gaat, namelijk het zo goed mogelijk vormgeven van het bouwproces om van A naar B te komen op een zo efficiënt mogelijke wijze. En natuurlijk op een manier dat de klant hierbij zoveel mogelijk wordt ontzorgd.
Procesmanagement is dus veel meer dan puur een planningsbalk volgen. De combinatie van kwaliteit, geld en tijd zijn de belangrijkste stuurfactoren. En je moet ervaring hebben in bouwtechniek om de integrale samenhang te kunnen snappen.

Integrale aanpak
Hoe verbeter je de integraliteit van werken binnen de projecten? In de meeste gevallen wordt er al multidisciplinair gewerkt. Maar multidisciplinair is nog niet integraal.
Je zou kunnen zeggen: hoe verander je van multi-monodisciplinair adviseren (het stapelen van disciplines) naar een geïntegreerde advisering. Je daarbij steeds afvragen: wat is “best-for-project”? Geen dingen dubbel doen, op elkaar kunnen vertrouwen en daarmee dus ook zaken durven overgeven.
De markt vraagt hier om, sterker: de opdrachtgever gaat er gewoonweg vanuit dat men op een efficiënte wijze georganiseerd is en daarmee het beste resultaat voor haar genereert. Zo blijven alleen de beste teams over die aantoonbare toegevoegde waarde kunnen leveren voor de opdrachtgever.
En tot slot gaat het over de dynamiek van mensen: welk team zet je in, welke competenties zijn er benodigd en welke kennis van zaken moet worden bijgemengd?
Integraliteit komt niet vanzelf en is voor een technisch georiënteerde branche ook niet vanzelfsprekend. Het is een cultuuromslag die wordt gevraagd ten opzichte van de traditionele werkwijze en daar hoort draagvlak bij. En een cultuuromslag betekent iets voor zowel de individuele medewerker als voor de gehele organisatie: het team is daarbij dus groter dan alleen de groep van direct betrokken personen, het gaat óók over de stakeholders in de periferie.

De praktijk
De maatschappij verandert, het bouwproces ook. Steeds meer komt het besef dat alleen samen het beste resultaat bereikt kan worden. In de traditionele bouwkolom was dat best lastig, meekijken bij een andere discipline werd meestal niet op prijs gesteld. Die tijd is gelukkig veranderd. De bouwcrisis, BIM en de behoefte aan uniek databeheer en risicobeheersing hebben hierbij een stimulerende rol gespeeld.
Integrale opdrachten met mooie afkortingen als D&B, E&B, DBFMO, UAV/gc en SCB wekken de verwachting dat alles is opgelost. Helaas is de praktijk wel anders! Mijn stelling: samenwerken is meer dan samen werken!

Mijn toegevoegde waarde
Door de combinatie van kennis van het bouwproces, kennis van bouwtechniek en kennis van de verschillende competenties van individuen en teams kan ik voor u, als opdrachtgever, daadwerkelijk het bouwproces regisseren.