Ontwerp
Een creatief idee van de architect is mooi en kan verleiden. Het vertalen van een programma van eisen naar een ontwerp van een goed functionerend gebouw is een vak apart en behoort bij de architectentaken. Om van dit ontwerp ook een goed uitvoerbaar gebouw te maken is echter als vervolgstap een gedegen bouwtechnische engineering noodzakelijk. En die bouwtechnische engineering krijgt vaak te weinig aandacht want deze advisering is niet vanzelfsprekend ondergebracht als architectentaak.

Vroeger wel, het oorspronkelijke architectenbureau was zo ingericht dat de architect als vanzelfsprekend het complete proces verzorgde voor de opdrachtgever: het gebouwontwerp bedacht, het bestek schreef, de metselwerkverbanden uittekende en de bouwuitvoering begeleidde. Dat voorkwam niet alleen misverstanden of ter plaatse bedachte ad hoc oplossingen maar hierdoor was ook een consistente doorvertaling geborgd van het ontwerp naar het detail. Als voorbeeld: Het jachtslot Sint Hubertus van architect H.P. Berlage in het Nationaal Park De Hoge Veluwe. Hij ontwierp alles in het gebouw tot en met de meubels en de lichtarmaturen in één totaalconcept. Hij borgde daarmee zijn “architectenhandschrift”.

Bouwtechniek
In de huidige tijd is met betrekking tot de detaillering sprake van “keuze stress”: er is een scala van bouwmaterialen beschikbaar en een grote diversiteit van (veelal geprefabriceerde) producten. Welk materiaal past er in de typologie of handschrift van de architect?
De kennis hoe je deze producten goed toepast of samenstelt in samenhang met andere materialen is helaas ook steeds minder aanwezig: het lijkt wel of bouwtechniek een ondergeschoven kindje is geworden. En dat is jammer, want een goed gedetailleerd gebouw vermindert het risico op extra (bouw)kosten. Tijdens de uitvoering maar vooral na de oplevering wanneer de exploitatiefase voor de opdrachtgever/gebruiker aanbreekt. Bouwtechniek is echt een vak!

BIM en databeheer
BIM lijkt het toverwoord geworden waarmee men denkt dat bouwproblemen voorkomen kunnen worden.
Maar wat is BIM en waar staat het voor? Inderdaad kan BIM de samenhang borgen tussen bouwonderdelen en veel aansluitproblemen, clashes en maatvoeringsfouten voorkomen. Alleen is BIM geen heilige graal of een doel maar een aanpak. Door de unieke database die met BIM wordt gegenereerd is kans op fouten wel minder geworden. Maar nog belangrijker: het proces moet een goede basis krijgen. Bij aanvang van de engineering wordt immers de systematiek vastgesteld, de maatvoering en tolerantie bepaald. Het “om de hoek” denken is door de computer makkelijker én gelijk ook moeilijker geworden. Een simpel recept doet ook bij complexe projecten nog steeds wonderen: periodiek een engineeringsbespreking beleggen. Dit voorkomt dat ieder achter zijn eigen computer kruipt en het 3D-model voedt zonder borging van samenhang.

Wat kan ik u bieden
De toegevoegde waarde van mij voor het project ligt in de verbinding leggen tussen ontwerp en engineering: het handschrift van de architect begrijpen, een goede vertaling maken naar een integrale bouwtechnische uitwerking en het bewaken van de esthetische uitgangspunten.