Referentie Project

Context:

Het bedrijf in kwestie produceert plastics en andere kunststof producten voor de medische industrie. Vanwege een wijziging van het bestemmingsplan in Amsterdam waardoor dit soort industrie minder welkom is aan de randen van de stad, heeft de directie de wens uitgesproken om te verhuizen van Amsterdam naar Almere. Voor het bedrijf betekent dit: verhuizen naar een ander bestaand pand in de stad Amsterdam of nieuwbouw elders in de regio.
Reden om op basis van het “ideale productieproces” van het bedrijf dit vraagstuk te onderzoeken.

Mijn rol:

Het begeleiden van de directie bij de keuzes die gemaakt moeten worden bij de verhuizing. Daartoe is gestart met een PvE met bijpassend functioneel ontwerp van een optimaal passend gebouw voor hun productieproces. Met hulp van een ontwikkelend bouwbedrijf is op basis hiervan een beeldvertaling gemaakt. Aansluitend is een kostenraming opgesteld op basis van een D&B-proces om de afweging bestaande bouw versus nieuwbouw goed te kunnen maken.

Project : Bedrijfsgebouw voor kunststof plastics
Periode : 2017
Opdrachtgever : Particulier bedrijf, Amsterdam
Artist impressions : Bouwbedrijf Nieuwenhuis, Rijssen

Terug naar referenties