Referentie Project

Context:

De Stichting Beheer Insula Dei beheert een aantal woonzorg gebouwen op een mooie parkachtige locatie middenin Arnhem. Op het terrein is in vroeger tijd voor een kloosterorde een aantal gebouwen gerealiseerd die inmiddels elk een woonbestemming heeft gekregen. Er kan door Insula Dei verschillende soorten van zorg geboden worden aan haar bewoners variërend van minimaal (aanleunwoningen) tot maximaal (verpleeghuis).
De oudste gebouwen dateren uit de vijftiger jaren en zijn inmiddels toe aan grootschalige renovatie.
Met dat doel is er door het Bestuur een plan ontwikkeld om hier in 2 fases invulling aan te geven: Fase 1 betreft de nieuwbouw van 36 appartementen terwijl, na het leeg verhuizen van de oudere appartementen, de renovatie van de oude appartementen in Fase 2 uitgevoerd kan worden.

Mijn rol:

Het Bestuur heeft mij gevraagd om het procesmanagement te verzorgen voor het project.
Dit betreft het inhoudelijk en procesmatig begeleiden van alle fases van het project: vanaf het PvE en het samenstellen van het ontwerpteam tot en met de aanbesteding (op basis van EMVI) en het aansturen van de uitvoeringsbegeleiding. En natuurlijk het periodiek rapporteren aan het Bestuur over het proces en de financiën.

 

Foto’s : Paul Klunder
Artist impressions: GAJ VBW Architecten

Project : Insula Dei, Arnhem (fases Nieuwbouw en Renovatie)
Periode : 2020 – heden
Opdrachtgever : Stichting Bestuur Insula Dei
Architect : GAJ VBW Architecten, Arnhem
Constructeur: : IMd (nadien VeC: Van Eerden Constructie Advies, Oosterbeek)
Installatie adviseur: : K&R Services, Westervoort
Bouwfysica, brand: : DGMR, Arnhem

Terug naar referenties