Referentie Project

Context:

Wageningen University & Research (WUR) heeft haar onderwijsfaciliteiten verplaatst van de oude binnenstad van Wageningen naar de Campus aan de rand van de stad. Dit omvangrijke proces beliep ongeveer 15 jaar en werd in het najaar van 2016 voltooid. Op de Campus zijn nu faculteitsgebouwen en onderwijsvoorzieningen gecombineerd.

Als senior adviseur en aanspreekpunt vanuit ABT heb ik in de periode 2012-2016 voor WUR middels een Raamcontract de aansturing van dit verhuistraject verzorgd op procesmatig vlak en kostenmanagement. Dit betrof het (mede) opstellen van PvE’s, het organiseren van aanbestedingen t.b.v. adviseurs en bouwers. Bovendien werd de gehele doorloop van de verschillende bouwkundige deelprojecten begeleid (procesbegeleiding) en is op diverse niveaus gerapporteerd aan het management van de universiteit.

Mijn rol:

Vanaf 2016 ben ik vanuit mijn eigen adviesbureau Klunder Advies als procesmanager werkzaam voor WUR. In die rol begeleid ik verschillende projecten en de samenhang daartussen op diverse locaties. Tevens betrokken bij de juridische afhandeling van een aantal cases in gerealiseerde gebouwen.

Project : Wageningen Campus, Wageningen
Periode : 2012 – 2016 (voor ABT)
Periode : 2016 – heden (voor Klunder Advies)
Opdrachtgever   : Wageningen University & Research
Foto voorblad : Paul Klunder
Foto 1 : Wiegerinck Architecten
Foto’s 2, 3 en 4 : Paul Klunder

Terug naar referenties